תנאי האתר

1. מבוא
א. אתר ynettours.co.il (להלן: 'האתר' או 'ynettours') המופעל ע"י חברת הדקה ה-90 בע''מ, ("החברה") משמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ו/או שירותים בתחומי התיירות והפנאי ע"י גולשים באינטרנט בישראל.
ב. האמור בלשון זכר בתקנון - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.
ג. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות באמצעותו ו/או באמצעות המוקד הטלפוני שלו או בכל דרך אחרת, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון ו/או הסכם ההזמנה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה.
ד. הוראות תקנון זה וכן הסכם ההזמנה המצורף אליו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא בינך לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. בכל מקרה של סתירה ו/או פער בין האמור בתקנון זה לבין הסכם ההזמנה יגבר האמור בהסכם ההזמנה על האמור בתקנון זה. ה. האתר מוצג במסגרת אתר ynet.co.il המופעל ידי ידיעות אינטרנט ("ידיעות אינטרנט").
2. כללי
א. החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר ו/או באמצעות מוקד טלפוני, מספקים שונים.
ב. ynettours מיועד לאזרחים ו/או תאגידים ישראלים, בעלי כרטיס אשראי ישראלי בתוקף.
ג.. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות המוצגים באתר, יש לבחור את המוצר או השירות המבוקשים ולהיכנס לדף הכולל מידע נוסף אודות המוצר או השירות.
ד. על מנת לעבור לטופס ההזמנה באתר, יש להירשם ע"י הקלדת פרטים דוגמת שם משתמש, סיסמה, דוא"ל, מספר טלפון, טלפון וכו'.
ה. לתשומת ליבך - הרשמה ל ynettours מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של האתר. המצורף גם הוא לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
ו. בטופס ההזמנה, יש להציג את פרטי ההזמנה, לאמת ולהשלים את פרטי הלקוחות, אמצעי התשלום וכיו"ב. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים.
ז. יש לקרוא בעיון את הסכם ההזמנה ולאשר אותו.
ח. בהזמנת מוצר ו/או שירות אל או מחוץ לגבולות ישראל, באחריות הלקוח להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני החברה אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיו"ב הינן באחריות הנוסע בלבד, והוא מצהיר בזאת כי ברשותו דרכון בתוקף למשך שישה (6) חודשים לכל הפחות.
ט. לתשומת ליבך, ביצוע הזמנה בynettours מהווה הסכם מותנה בלבד אשר ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, רק אם יתקבל אישור אצל החברה מאת ספקי שירותי הנופש ועם קבלת אישור חב' כרטיסי האשראי על ביצוע העסקה ע"ש המזמין.
י. החברה משמשת כמתווכת בין ספקי שירותים שונים לבין הנוסע, ועל כן, קשורה החברה בין השאר, גם לתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים וניתן לעיין בהם על-פי דרישה במשרדי החברה. נוסע המעוניין לעיין בתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים, מוזמן לפנות בדרישה ל החברה ואנו נשלח את התנאים הכללים לפי דרישה. מודגש, כי השירותים שנמסרו ללקוח מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. כל המידע אותו מוסרת החברה שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים, בספרות המקצועית, ואין החברה אחראית לדיוקם המוחלט. לא תישמע טענת נוסע כנגד אי-ידיעת התנאים ו/או כנגד התקיים האמור בהם, בדיעבד.
יא. החברה הינה סוכנות נסיעות, המזמינה עבורכם שירותים המסופקים על ידי סיטונאי תיירות, לרבות המלון, חברות התעופה וההשכרה (להלן: "הספק/ים") בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק. כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד, עד לקבלת אישור הספק. כמו כן, האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד. הכל כמפורט בהחרבה בטופס ההזמנה.
3. קבלת מסמכי נסיעה
א. קבלת מסמכי הנסיעה, תתבצע בדלפק הדקה התשעים בנתב"ג/ע"י שליח ע"ח המזמין/בדלפק חברת התעופה הרלוונטית/חברת השייט הרלוונטית בנמל היציאה, בכפוף לתשלום מלוא העסקה.
ב. לפרטים נוספים לפני היציאה: הנך מתבקש לפנות לשירות לקוחות לפני טיסה בטלפונים: 03-6366815 או 057-9999090, פקס. 03-7608460 , ו/או לסוכן אשר טיפל בהזמנה.
ג. חובה להגיע לשדה התעופה 3 (שלוש) שעות לפני זמן הטיסה לחו"ל עקב דרישות הביטחון. לטיסות פנים חובה להגיע שעה לפני מועד הטיסה.
4.מכירה אישית באתר Ynettours: מכירה אישית, הוא סגנון מכירה בו הלקוח קובע את המחיר שהוא מוכן לשלם עבור המוצר המוצע למכירה באתר. בכל מכירה ניתן להגיש הצעת מחיר אחת. בעת הגשת ההצעה מערכת האתר מודיעה ללקוח באופן מיידי אם הצעתו זוכה או לא. במידה וההצעה שהוגשה זוכה, תבוצע הזמנה באופן מיידי, בהתאם לאמצעי התשלום שהוזן ובכפוף לתנאי ההזמנה והגבלת האחריות המופיעים בה. במידה וההצעה אינה זוכה - ניתן להתחיל את התהליך מהתחלה ולהגיש הצעה נוספת. מובהר כי עצם הגשת ההצעה מהווה גם הסכמה לקבל הצעה אחרת לנופש מאת סוכן החברה במידה והצעה שהוגשה לא מתקבלת.
5. שינוי / ביטול עסקאות
התחייבות למחיר המשתלם ביותר כהגדרתו בפרסום המבצע מתייחסת למחירים המפורסמים במועד פרסום המבצע ללקוחות פרטיים בלבד באתרי התיירות המובילים באינטרנט, לא כולל פרסומים ו/או מבצעים של מחירים לקבוצות, ארגונים, מועדונים וועדי עובדים.
 
א. בכל מקרה בו יבקש לבצע שינוי במלון בו הוא שוהה מכל סיבה שהיא יהא המזמין ו/או הנוסע מחויב לשלם  לחברה דמי ביטול. ידוע כי דמי הביטול משתנים מספק לספק ומיעד ליעד. לעיתים דמי הביטול הם בעלות של לילה ולעיתים דמי ביטול מלאים ולא תשמע כל טענה בהקשר זה.
ב. כל הרוכש שירות באמצעות האתר ו/או המוקד, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות.
ג. ביטול של העסקה יש לעשות בהודעה בכתב לחברה, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי החברה
ד. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לאדם, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.
ה. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, ספקים אחרים. או החברה.
6.מלונות סודיים באתר Ynettours: מלונות סודיים, הוא סגנון מכירה בו הגולש רוכש מלון בישראל מבלי לדעת את שם המלון. לאחר השלמת ההזמנה באתר Ynettours, יתקשר סוכן Ynettours ללקוח, יאמת איתו את פרטי הזמנתו וימסור לו את שם המלון. במידה והלקוח אינו מעוניין במלון, הוא יוכל לבטל את העסקה ללא דמי ביטול. במידה והלקוח מעוניין במלון, תושלם העסקה ע"י הסוכן לרבות חיוב כרטיס האשראי של הלקוח.
7. התניות נוספות
 ביטול עסקה לאחר אישור ההזמנה ושם המלון ע"י הלקוח, הינו על-פי חוק הגנת הצרכן, כמפורט בסעיף 5 בתקנון האתר.
להלן פירוט המלונות המתאימים לדירוג ולאזורים השונים העשויים להיכלל במלונות סודיים:
אילת 5* - המלך שלמה, הילטון מלכת שבא, קראון פלאזה, אורכידאה, הנסיכה, המלך שלמה, דן פנורמה, הרודס פורום, קלאב הוטל, לאונרדו פלאזה, רימונים, מג'יק פאלאס, גולדן טוליפ פריבילג' רויאל טוליפ 
ים המלח 5* - רויאל, מרידיאן, דניאל, קראון פלזה, לאונרדו פלאזה, מוריה קלאסיק, ישרוטל ים המלח
טבריה 5* - לאונרדו פלאזה, חוף גיא, גלי כנרת, המלון הסקוטי
אילת 4* - סנטרל פארק, אגמים, ויסטה, ישרוטל ים סוף, הריף, קיסר, סי הוטל, אסטרל סיסייד, אסטרל וילג', לגונה, ספורט, רויאל טוליפ, פרימה מיוזיק
ים המלח 4* - לוט, לאונרדו, אואזיס, ספא קלאב, גני ים המלח
טבריה 4* - הולידי אין, לאונרדו, קיסר, קלאב הוטל, נוף גנוסר, רויאל פלאזה
אילת 3* - הולידי אין אקספרס, הולידי אין פטיו, הרי אדום, נובה, אמריקנה, טופז
ים המלח 3* - צל הרים, לאונרדו אין
טבריה 3* - אחוזת אוהלו,פרימה גליל וגולן
מרכז , 4 * – בלו ביי , גרנד ביץ' , בלו וייס , באזל .
התחייבות למחיר המשתלם ביותר כהגדרתו בפרסום המבצע מתייחסת למחירים המפורסמים במועד פרסום המבצע ללקוחות פרטיים בלבד באתרי התיירות המובילים באינטרנט, לא כולל פרסומים ו/או מבצעים של מחירים לקבוצות, ארגונים, מועדונים, כרטיסי אשראי וועדי עובדים. אי התאמה בעניין המחיר הנמוך ביותר לא תהווה בסיס לביטול עסקה אלא תהווה התחייבות בלתי מותנית של החברה להשוות מחיר.
 
א. מחירי וזמינות המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באמצעות האתר והמוקד הטלפוני, משתנים מעת לעת. במקרים של אי התאמה בין המחירים ו/או זמינות המוצרים ו/או השירותים, הפרטים שיימסרו לך ע"י מחלקת האופרציה של החברה הם הפרטים הקובעים.
ב. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באתר, משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם. תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.
ג. נפלה טעות קולמוס בתיאור ו/או מחיר המוצר ו/או השרות המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או ידיעות אינטרנט . במקרים כאלו תהא החברה רשאית לבטל את העסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
ד. החברה ו/או ידיעות אינטרנט איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ynettours רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב ynettours בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של ידיעות אינטרנט ו/או של חברת ynettours   בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להן או למי מהן להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מידיעות אינטרנט ו/או של ynettours או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי ynettours לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
8.שמירה על פרטיות וסודיות
ynettours מכבדת את פרטיותך ונוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור עליה, ככל האפשר. לעיון במדיניות הפרטיות העדכנית של ynettours לחצו כאן. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.
9. העדר אחריות
 ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה אינן מפעילות ו/או מנהלת ו/או נושאות בכל אחריות בקשר לאתר. בשום נסיבות לא תחול על ידיעות אינטרנט ו ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, נזק עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, נזק מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש, בקשר עם אספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בקשר עם כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות שהושגו באמצעות האתר, ו/או בקשר עם כל נזק או הפסד הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה על האפשרות של נזק או הפסד דמי נזיקין כאמור.
10. שונות
א. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
ב. בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.
ג. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תועבר בכתב עד ולא יאוחר מ- 30 ימים מיום חזרתו של הנוסע.
ד. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י חברת ynettours וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
ה. כתובת החברה – רח' המסגר 9, ת"א 67776. שירות לקוחות: 03-6366815 או 057-9999090 פקס - 03-7608460 כתובת דואר אלקטרוני – y@ynettours.co.il 
אלמלא צויין במפורש אחרת, חברת Ynettours אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/המוצרים המוצעים באתר. לפיכך כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות.
 
חופשה נעימה!
 
ynettours.co.il
 
Hotel reviews
Site developed
Design & UI
כל הזכויות שמורות ל ynettours
TripAdvisor